ΤΑΠΑΝΤΑΟΛΑ


Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Break it to me baby

Break it to me gently
Let me down the easy way
Make me feel that you still love me
If it's just, if it's just for one more day

Break it to me gently, so my tears, my tears won't fall to fast
If you must go then go slowly, let me love you till the last
The love we shared for oh so long is such a big part of me
If you must take your love away take it gradually

Oh oh break it, break it to me gently
Give me time, oh give me a little time to ease the pain
Love me just a little longer, 'cause I'll never, never love again
'Cause I'll never love again

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου